In de media

Ontzorgt van A tot Z.

Zakelijk gebruik van de e-bike. Dit moet u weten!

Eerder publiceerden wij een artikel over het zakelijk gebruik maken van een e-bike en de risico’s hiervan. Conclusie… Gaat u de e-bike zakelijk gebruiken, dan is het verstandig om een aparte verzekering af te sluiten. Wat is echter de best passende verzekering in dit geval? In dit artikel lichten wij dit aan u toe.

25 augustus, 2021

Nieuwe updates Felixx.<span class=”trademark”>®</span> loon

Nmbrs heeft niet stil gezeten in de maanden juli en augustus. Tijdens de zomervakantie is een aantal handige nieuwe features voor onze salarisadministratie-applicatie uitgebracht. Wij delen de updates hieronder graag met u. Neem gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft.

25 augustus, 2021

Vaste reiskostenvergoeding op de schop

Het coronavirus heeft veel voeten in aarde gehad en heeft dat nu nog steeds. Een aantal zaken is door het coronavirus drastisch veranderd. Denk bijvoorbeeld aan het vele thuiswerken. Voor werknemers die door het coronavirus alleen nog maar thuiswerken, vervalt de belastingvrije vaste reiskostenvergoeding per 1 oktober 2021. In dit artikel nemen wij u mee hoe u hier het beste mee om kunt gaan en wat u per 1 oktober moet veranderen.

25 augustus, 2021

Wat is het re-integratie 2e spoortraject?

U bent samen met uw werknemers en een arbodienstverlener verantwoordelijk voor het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en de re-integratie van zieke werknemers. Het re-integratie 2e spoortraject is hier een onderdeel van. Wij spraken hierover met re-integratieconsulent Dirk-Jan Tegel van Intree. Dit interview geeft inzicht in wat u kunt verwachten van een re-integratie 2e spoortraject.

25 augustus, 2021

Middelloonregeling? Onderneem tijdig actie vanwege het Pensioenakkoord

Het is u vast niet ontgaan: Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Dat stelsel komt voort uit het in 2019 gesloten Pensioenakkoord. Na de onderhandelingen tussen de sociale partners, is het nu aan de overheid om de gemaakte afspraken om te zetten in wetgeving. Deze wetgeving is nog niet definitief. Toch is het verstandig om nu al actie te ondernemen als u een middelloonregeling heeft. Hierdoor blijft u ‘in control’ en zorgt u voor rust binnen uw organisatie.

25 augustus, 2021

Nieuwe Wet WBTR belangrijk voor verenigingen en stichtingen

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze nieuwe wet heeft als doel het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verstevigen. De WBTR heeft dus grote gevolgen voor bestuursleden en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. In dit artikel lichten wij toe wat er gaat veranderen en hoe u uw bestuurdersaansprakelijkheid goed kunt regelen.

24 juni, 2021

Beschikbare premieregeling? Onderneem actie vanwege het Pensioenakkoord

Pensioen is voor veel werknemers één van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden. Met het Pensioenakkoord probeert het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een transparanter en persoonlijker pensioenstelstel in te voeren…

24 juni, 2021

Hybride werken

Hybride werken… Wat is dat?

Vanaf 28 juni laat het kabinet het advies om thuis te werken tenzij het niet anders kan los. Doordat Nederland steeds meer ‘opengaat’ en corona langzamerhand wat minder onze dagelijkse activiteiten beheerst, zal ook het kantoorleven weer richting normaal gaan. Waar wij eerst wat huiverig waren voor thuiswerken, kunnen wij het nu eigenlijk niet meer missen…

24 juni, 2021

Tijd om op reis te gaan… Doe het met een goede reisverzekering!

Heeft u al een vakantie geboekt naar Spanje of Kroatië? Steeds meer landen “kleuren” groen of geel. Dit betekent dat u bij terugkomst in Nederland niet minimaal vijf dagen in quarantaine hoeft. Hebben zaken als een negatieve testuitslag of het coronavaccinatiepaspoort uw volle aandacht?

24 juni, 2021

Hoe bepaalt u de waarde van een vakantiedag?

De zomervakantie komt er weer aan! Vaak is dit het moment om als werknemer naar het aantal nog te besteden vakantiedagen te kijken. De meeste werknemers willen de vakantiedagen opnemen. Het komt ook voor dat een werkgever de vakantiedagen moet uitbetalen. Dan is natuurlijk de vraag… Welk prijskaartje hangt er aan een vakantiedag? Hieronder leest u meer over de regel- en wetgevingen, het vakantiegeld en wat te doen bij ontslag.

24 juni, 2021

Pensioenakkoord

Update 3: Het Pensioenakkoord

In dit artikel leest u meer over het Pensioenakkoord. In onze vorige update hebben wij een tijdslijn met u gedeeld. Deze tijdslijn is gewijzigd. Hieronder zullen wij u uitleggen waarom en wat er precies is gewijzigd.

29 april, 2021

Beeldscherm

Hond bijt beeldscherm van werkgever kapot

Veel werknemers werken momenteel vanuit huis. Wanneer een werknemer minimaal twee uur per week vanuit huis werkt met een computer of laptop, bent u als werkgever verplicht om een thuiswerkplek te creëren die ergonomisch verantwoord is en aan de Arbowet voldoet.

29 april, 2021

pensioencommunicatie

Pensioenadviseur Robin Wulfers vertelt over pensioencommunicatie

In februari hebben wij onze nieuwe dienstverlening rondom pensioencommunicatie al eens uitgelicht. Onze pensioenadviseurs Robin Wulfers en Sander Sanders hebben de afgelopen twee maanden veel werknemers en werkgevers gesproken.

29 april, 2021

Bijtelling

Bijtelling bij privégebruik auto van de zaak

Heeft één van uw werknemers een auto van de zaak en rijdt deze werknemer per jaar meer dan 500 kilometer privé? Dan krijgt de werknemer te maken met bijtelling.

29 april, 2021

Carenzperiode

Carenzperiode: Wat houdt dat in?

Vaak vinden werknemers die ziek zijn of gedeeltelijk niet meer kunnen werken het moeilijk om te wisselen van baan. Zij zijn bang om afstand te doen van de arbeidsvoorwaarden bij hun huidige werkgever.

25 maart, 2021

Coronavirus

Coronawet: Wat zijn de gevolgen voor de Arbowet?

Vanaf 1 december 2020 is de Coronawet van kracht. Wat houdt deze Coronawet precies in? Welke gevolgen heeft deze tijdelijke wet voor de Arbowet en het Arbobesluit? Het is onder andere belangrijk dat uw werknemers veilig kunnen blijven werken. In dit artikel leest u op welke manier u dit voor uw werknemers kunt regelen.

25 maart, 2021

Pensioenakkoord

Pensioenakkoord en vijf tips voor uw OR

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Het is belangrijk dat ons pensioenstelsel hierop aansluit. Het kabinet heeft om deze reden met werknemers- en werkgeversorganisaties een Pensioenakkoord gesloten.

25 maart, 2021

Reiskostenvergoeding

Reiskostenvergoeding en thuiswerken na 1 juli opnieuw in kaart brengen

In een eerder artikel brachten wij u op de hoogte over de bestaande vaste reiskostenvergoeding die door de werkgever onbelast kon worden doorbetaald. Vanwege het coronavirus gold deze maatregel tot 1 april 2021. Inmiddels heeft het kabinet bekend gemaakt dat deze maatregel in ieder geval tot 1 juli 2021 zal blijven gelden.

25 maart, 2021

Opstalverzekering

Voorkom onderverzekering van uw opstalverzekering

Elke maand besteden wij extra aandacht aan een specifieke verzekering. Deze maand willen wij dieper ingaan op de inboedel- en opstalverzekering. Wat is een inboedelverzekering en welke schade wordt gedekt? Wat is een opstalverzekering en welke schade wordt gedekt? Hoe wordt de premie van deze verzekeringen vastgesteld?

25 maart, 2021

Autoverzekering

Verzekering van de maand: Autoverzekering

Elke maand besteden wij extra aandacht aan een specifieke verzekering. De verzekering van de maand is deze keer de autoverzekering. Welke autoverzekeringen zijn er? Wat kost een autoverzekering? Waarom is de autoverzekering niet goedkoper in coronatijd? En… Hoe voorkomt u dat uw autosleutel wordt gehackt? Wij geven hieronder antwoord op deze vragen.

25 februari, 2021

Levensloopregeling

Gespaard voor onbetaald verlof? Per 1 november 2021 valt het spaartegoed vrij

Heeft één van uw werknemers gespaard voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken? Dan heeft deze werknemer een zogenoemde levensloopregeling. Deze levensloopregeling is al sinds 1 januari 2012 niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers.

25 februari, 2021

Pensioencommunicatie-1

NIEUW! Pensioencommunicatie: Financieel inzicht voor uw werknemers

Na hard werken nadert de pensioendatum van uw werknemer. De werknemer ziet zichzelf al helemaal genieten van zijn of haar oude dag. Vlak voor de pensioendatum gaat de werknemer zich verdiepen in zijn of haar financiën en komt tot de conclusie dat zijn of haar financiële situatie het eigenlijk helemaal niet toelaat om te stoppen met werken.

25 februari, 2021

De-Groene-WKR-1

Felixx.® voorziet thuiswerkers van zonnepanelen

Felixx.® groep gaat met de Groene Werkkostenregeling (WKR) van enie.nl haar eigen werknemers duurzaam ondersteunen bij het installeren van zonnepanelen en/of een laadpaal voor elektrische auto’s.

25 februari, 2021

Intree-Header

Wij stellen aan u voor… Intree

Sinds 1 februari 2021 werkt Felixx.® werk & inkomen nauw samen met Intree, een adviesbureau gericht op recruitment en re-integratie 2e spoortrajecten. Intree is gevestigd in hetzelfde kantoorpand aan de Zijlweg in Haarlem. Wij zijn erg blij dat Intree onze huidige diensten aanvult op het gebied van re-integratie 2e spoortrajecten.

25 februari, 2021

Nieuwe-sectorindeling

Payroll-werknemers? Breng uw salarisadministratie op orde!

Op basis van de op 1 januari 2020 in werking getreden Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben alle payrollwerknemers per 1 januari 2021 recht op een adequaat pensioen. StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten) biedt deze arbeidsvoorwaarden niet aan. Heeft u payroll-werknemers in dienst?

28 januari, 2021

Coronavirus (2)

Hoe gaat u als werkgever om met de coronacrisis?

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar veel impact gehad op zowel werkgevers als werknemers. Ook in 2021 zullen wij hier nog mee te maken hebben. Om u zo goed mogelijk te informeren, lichten wij in dit artikel een aantal onderwerpen toe. Verschillende praktijkvoorbeelden, regel- en wetgevingen en uitspraken van rechters komen aanbod.

28 januari, 2021

Britse werknemer

Heeft u Britse werknemers in dienst?

Het is u vast niet ontgaan… Per 1 januari 2021 is er een akkoord bereikt tussen de Europese Unie (EU) en Groot-Brittannië over hun relatie na het verlaten van de EU door de Britten. Door deze Brexit gelden er andere regels. Groot-Brittannië wordt nu beschouwd als derde land. De nieuwe regels die hierop van toepassing zijn, hebben invloed op verschillende terreinen.

28 januari, 2021

Pensioen reis maken

De zeven meest gestelde pensioenvragen

Droomt u ook al van het idee dat u later kunt stoppen met werken en eindelijk die mooie reis kunt maken waar u nu geen tijd voor heeft? Of kijkt u al uit naar het moment dat u uw hobby’s kunt oppakken waar u nu de tijd niet voor heeft? Met pensioen gaan is een belangrijk moment in ons leven.

28 januari, 2021

Kerncijfers

Kerncijfers 2021

Aan het begin van het jaar dienen in de salarisadministraties alle nieuwe salarissen, kerncijfers en kernpercentages voor 2021 ingevoerd te worden. Graag informeren wij u hierover en brengen u graag direct op de hoogte van de belangrijkste aanpassingen met betrekking tot uw pensioenregeling.

21 december, 2020

Inbraak

Hoger inbraakrisico tijdens de feestdagen

Uit de schadeclaims bij verzekeringsmaatschappijen blijkt dat het risico op een inbraak tijdens de feestdagen ruim 50% hoger ligt dan op een gemiddelde, normale dag. Over de afgelopen vier jaar noteerden verzekeringsmaatschappijen jaarlijks gemiddeld 2.048 inbraakschades tijdens de feestdagen.

21 december, 2020

Beoordelingsgesprek-voeren

Beoordelen: Zo voert u een beoordelingsgesprek

Het einde van het jaar is weer in zicht en bij veel bedrijven staan de beoordelingsgesprekken op de planning. Het is misschien niet uw favoriete onderdeel, want hoe voert u eigenlijk zo’n gesprek goed?

21 december, 2020

Scheiden

Scheiden is al lastig genoeg…

Waar moet u allemaal aan denken als u gaat scheiden? In dit artikel gaan wij dieper in op het ouderdomspensioen als u gaat scheiden. Doordat u een deel van uw ouderdomspensioen bij uw ex-partner ophaalt, bent u voor de rest van uw leven financieel afhankelijk van uw ex-partner. Als deze meewerkt, is er natuurlijk niets aan de hand.

21 december, 2020

Geboorteverlof

Geboorteverlof… Hoe werkt het?

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is éénmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 1 juli 2020 heeft de partner ook recht op aanvullend geboorteverlof, ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd. Wij hebben de meest belangrijke zaken rondom het geboorteverlof van de partner die is bevallen voor u verzameld.

21 december, 2020

Belastingplan 2021

Belastingplan en salarisadministratie in 2021

Werkgevers en werknemers ondervinden de gevolgen van de genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Wat gaat dit betekenen voor 2021?

26 november, 2020

Calamiteitenverlof

Help! Calamiteitenverlof… Hoe werkt het?

Werknemers hebben recht op calamiteitenverlof of kortdurend verzuimverlof bij onvoorziene of zeer bijzondere, persoonlijke omstandigheden. Het verlof kan van een paar uur tot een paar dagen duren.

26 november, 2020

Loon doorbetalen bij corona

Loon doorbetalen bij corona

Een werknemer heeft recht op loon. Ook als de werknemer geen of gedeeltelijk geen werkzaamheden kan verrichten, tenzij de oorzaak in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt.

26 november, 2020

Zorgverzekeringen

Uw zorgverzekering zelf regelen

Vanaf volgende week is het weer mogelijk om uw zorgverzekering rechtstreeks via onze website te regelen en af te sluiten. Wij zullen van verschillende zorgverzekeraars de voorwaarden en premies naast elkaar zetten, zodat u zelf een weloverwogen keuze kunt maken.

26 november, 2020

Reiskostenvergoedingen

Reiskostenvergoedingen opnieuw in kaart brengen

Vanwege het coronavirus mogen vaste reiskostenvergoedingen door blijven lopen tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 moeten werkgevers de reiskostenvergoedingen opnieuw in kaart brengen.

26 november, 2020

Pensioen-AVG

AVG en bewaartermijnen voor pensioenstukken

Recent vroeg een werknemer, die in 1999 uit dienst is gegaan, informatie op over zijn pensioen. De werknemer kon de informatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl niet terugvinden.

29 oktober, 2020

Brandschade

De gevolgen van brandschade

Brandschade heeft een behoorlijke impact op uw bedrijf. Behalve dat uw bedrijfspand beschadigd raakt, wordt u daarnaast vaak geconfronteerd met bedrijfsschade.

29 oktober, 2020

Pensioenpremies (1)

Update 2: Het pensioenakkoord

In augustus 2020 publiceerden wij een artikel waarin minister Koolmees 211 vragen over het Pensioenakkoord beantwoordde. Nu willen wij u wederom graag voorzien van een update met betrekking tot het Pensioenakkoord.

29 oktober, 2020

Cybercriminaliteit (1)

Cybercriminaliteit: Vijf grote risico’s voor werkgevers

Cybercriminaliteit is het plegen van een misdrijf met ICT, gericht op ICT. Doordat een groot deel van Nederland sinds maart thuiswerkt, lopen meer werkgevers het risico slachtoffer te worden van cybercriminaliteit.

29 oktober, 2020

Coronavirus (1)

Bied uw werknemers een COVID-sneltest aan

De afgelopen weken hebben wij veel vragen gekregen over het aanbieden van COVID-sneltesten. Via Stichting ArtsenLaboratorium en Trombosedienst (SALT) kunt u uw werknemers een COVID-sneltest aanbieden.

20 oktober, 2020

Preventief-Medisch-Onderzoek-PMO-1

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor uw werknemers

U bent volgens de Arbowet verplicht om een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan iedere werknemer aan te bieden. De werknemer zelf heeft dan de keuze om hier wel of niet deel aan te nemen.

24 september, 2020

Tips voor een zorgeloos pensioen

Ligt er geen grote erfenis in het verschiet en wilt u toch zorgeloos genieten van uw pensioen? Dan zult u hier vooral zelf voor moeten zorgen.

24 september, 2020

Uniform-Pensioenoverzicht-vernieuwd

Uniform Pensioenoverzicht is vernieuwd

Deze maand ontvangen werknemers weer hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt uw UPO ook digitaal inzien in het werknemersportaal van uw pensioenuitvoerder.

24 september, 2020

Zorgverzekeringen

De invloed van Prinsjesdag op uw zorgverzekering

Op Prinsjesdag worden door de regering de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Volgens de berekeningen gaat iedereen er in 2021 een beetje op vooruit.

24 september, 2020

UBO-register

Inschrijving UBO-register vanaf 27 september verplicht

Vanaf 27 september 2020 treedt het UBO-register in werking en zijn ondernemingen verplicht om de eigenaren of de personen die zeggenschap hebben, via de Kamer van Koophandel, in het UBO-register in te schrijven.

24 september, 2020

Prinsjesdag-2020

Wat betekent Prinsjesdag 2020 voor uw portemonee?

Op Prinsjesdag worden door de regering de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Volgens de berekeningen gaat iedereen er in 2021 een beetje op vooruit.

17 september, 2020

Overlijden

Waar u aan moet denken bij het overlijden van een werknemer

Normaal gesproken neemt u pas afscheid van een werknemer als deze ontslag neemt of op zijn of haar pensioenleeftijd. Helaas is dat niet iedereen gegund en kan het voorkomen dat één van uw werknemers tijdens het dienstverband komt te overlijden.

27 augustus, 2020

UBO-register

Op zoek naar een proactieve arbodienst?

Graag laten wij u kennis maken met Felixx.® arbo. Wij vonden het niet prettig om altijd maar als ‘nummer’ behandeld te worden door onze arbodienst.

27 augustus, 2020

Pensioenaanmelding-vergeten

Pensioenaanmelding vergeten? Dat komt u duur te staan!

Pensioen is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Het is inkomen voor later en mocht een werknemer komen te overlijden, dan kunnen de nabestaanden mogelijk aanspraak maken op een nabestaandenuitkering.

27 augustus, 2020

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een complexe verzekering waarbij advies en maatwerk zeer belangrijk zijn.

27 augustus, 2020

Risico-Inventarisatie-Evaluatie

Inspectie SZW blijft controleren op RI&E ondanks Coronavirus

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met een RI&E werken de risico’s in hun bedrijf beter beheersen.

29 juni, 2020

Payrollpensioen-Bent-u-al-klaar-voor-de-adequate-pensioenregeling

Bent u klaar voor de adequate pensioenregeling?

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. In deze wetgeving wordt de payrollwerkgever aangesloten bij de regelgeving die voor gewone arbeidsovereenkomsten geldt.

29 juni, 2020

Pensioenopbouw-voor-zzpers

Pensioenopbouw voor zzp’ers

Op 12 juni 2020 heeft het Kabinet met vakbonden en werkgevers overeenstemming bereikt over de aanpassing van het pensioensysteem.

29 juni, 2020

Reisverzekering

Doorlopende reisverzekering. Dekking of niet?

De vakantieperiode nadert. Het is dit jaar anders dan dat wij gewend zijn. Voor de Coronacrisis, zijn er veel reizen geboekt die geannuleerd zijn.

25 juni, 2020

E-bikes

Maakt u zakelijk gebruik van e-bikes?

Maaltijden bezorgen op de fiets. Met name e-bikes (fiets met trapondersteuning) zijn razend populair ten koste van de scooter.

24 juni, 2020

Thuiswerkplek (1)

Vergoeding van de thuiswerkplek verplicht?

Door de Coronacrisis zijn veel mensen genoodzaakt om thuis te werken. Er blijft ‘s ochtends meer tijd over om de krant te lezen en files zijn verleden tijd.

28 mei, 2020

Lijfrente-sparen (1)

Lijfrente bank-sparen

Als een werknemer pensioen opbouwt, kan vaak een extra deel van het inkomen ingelegd worden in de pensioenregeling. Deze inleg wordt vervolgens gebruikt om op de pensioenleeftijd extra pensioen aan te kopen.

28 mei, 2020

Verzekeringen-tijdens-Coronatijd (1)

Wat u moet weten over uw verzekering in deze Coronatijd

Vraag aan uw verzekeringsadviseur of de activiteiten die u nu voert door uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt worden. Het bezorgen van maaltijden wordt meestal niet als meeverzekerd beschouwd.

28 mei, 2020

Ziekteverzuimverzekering (1)

Het in- en uitlooprisico op uw ziekteverzuimverzekering

Waar moet u rekening mee houden bij het opzeggen en elders onderbrengen van een ziekteverzuimverzekering? U leest het in dit artikel.

28 mei, 2020

Autoverzekering (1)

Autoverzekering? Wijze raad is halve daad!

Wie een auto bezit, is verplicht een WA-verzekering af te sluiten. De dekking van de autoverzekering kan verschillen. Belangrijk…

28 mei, 2020

Vakantieverlof-en-ouderschapsverlof (1)

Vakantieverlof en ouderschapsverlof voor uw werknemers

In de afgelopen periode hebben wij veel vragen ontvangen over diverse soorten verlof. Daarom zijn wij vanaf april 2020 een reeks artikelen over de verschillende soorten verlof gestart.

28 mei, 2020

Ziek-personeel (1)

Ziek personeel kan u duur komen te staan!

Natuurlijk ziet u het liefst werknemers blakend van gezondheid op de werkvloer. Toch loopt u altijd het risico op ziek personeel. Gelukkig kunt u zich verzekeren tegen dit risico!

30 april, 2020

Vakantiedagen (1)

Dat is pech! Vakantiedagen weg?

Natuurlijk kijken uw werknemers uit naar hun vakantie. En terecht! Helaas kunnen veel vakanties door de Coronacrisis niet doorgaan.

30 april, 2020

Pensioensparen (2)

Extra pensioensparen via de pensioenregeling

Als een werknemer pensioen opbouwt, kan vaak een deel van het inkomen extra ingelegd worden in de pensioenregeling. Deze inleg wordt vervolgens gebruikt om op de pensioenleeftijd extra pensioen aan te kunnen kopen.

30 april, 2020

Serviceabonnement (1)

Het nut van een serviceabonnement

Sinds januari 2013 geldt een provisieverbod voor complexe verzekeringsproducten zoals pensioen-, inkomens-, uitvaart- en levensverzekeringen. Na het afsluiten van bijvoorbeeld een overlijdensrisico- of arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt u een netto premie.

30 april, 2020

Zorgverlof (1)

Zorgverlof voor uw werknemers

In de afgelopen periode hebben wij veel vragen ontvangen over diverse soorten verlof. Daarom starten wij vanaf april 2020 een reeks artikelen over de verschillende soorten verlof. Hierbij meer informatie over…

30 april, 2020

Pensioenpremies (2)

Betaling van pensioenpremies uitstellen?

Stichting van de arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dat ondernemingen die door het Coronavirus in liquiditeitsproblemen komen of zijn gekomen waar mogelijk tegemoet worden gekomen bij het betalen van de pensioenpremies.

26 maart, 2020

Cybercriminaliteit (2)

Cybercriminaliteit neemt toe door het aantal thuiswerkers

Veel van de Nederlandse werknemers werken op dit moment thuis in verband met het Coronavirus. Dit is mogelijk doordat de werknemers vanuit huis inloggen op het netwerk van de werkgever.

26 maart, 2020

Thuiswerken-door-het-Coronavirus (2)

Thuiswerken door het Coronavirus

Sinds twee weken is werkend Nederland massaal aan het thuiswerken. Er is daardoor bijna geen webcam en koptelefoon meer te bestellen. Deze nieuwe realiteit vraagt ook om nieuwe (thuis)werkafspraken.

26 maart, 2020

Verlengde-betalingstermijn (1)

Verlengde betalingstermijn bij liquiditeitskrapte door het Coronavirus

Heel Nederland wordt op dit moment zowel persoonlijk als zakelijk geconfronteerd met de gevolgen van het Coronavirus. Natuurlijk hopen wij dat u en uw omgeving gezond zijn en dit ook blijven.

26 maart, 2020

Coronavirus (2)

Coronavirus: Pensioenopbouw en NOW-regeling

Veel werkgevers in Nederland worden door het Coronavirus genoodzaakt om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) voor haar werknemers aan te vragen.

20 maart, 2020

Coronavirus (2)

Het Coronavirus en uw verzuimverzekering

Door al het nieuws rondom het Coronavirus kunnen wij ons voorstellen dat u als werkgever vragen over het mogelijke verzuim van uw werknemers en uw verzuimverzekering heeft.

16 maart, 2020

Coronavirus (2)

Heeft het Coronavirus invloed op uw pensioenverzekeringen?

Het is voor werkgevers relevant, in verband met het aantal negatieve reisadviezen, om te kijken wat de voorwaarden zijn voor de aanvullende dekkingen op de pensioenverzekeringen (partner- of wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen) van haar werknemers en dan met name voor overlijden, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

9 maart, 2020

Coronavirus (2)

Waar heb je als werknemer recht op bij coronagevaar?

Ook Nederlandse bedrijven treffen maatregelen tegen het coronavirus. Maar zijn ze daartoe verplicht? En waar heeft het personeel eigenlijk recht op bij besmettingsgevaar en werkuitval?

28 februari, 2020

Reef (1)

Pensioencommunicatie bij REEF

REEF koos voor een unieke invulling van pensioencommunicatie door Felixx.® groep in totaal vier pensioenpresentaties te laten verzorgen aan de werknemers van REEF.

21 februari, 2020

Bijsparen (1)

5 tips voor bijsparen in de pensioenregeling

Nog niet zo heel lang geleden waren pensioenregelingen fiscaal maximaal. Kortom er werd verplicht pensioen opgebouwd tot aan het wettelijk maximum.

20 februari, 2020

Wintersport (1)

Laat uw auto checken voordat u op wintersport gaat…

Ongeveer 1 miljoen Nederlanders gaan dit jaar weer in Europa op wintersport. Veel reizigers maken gebruik van hun eigen auto om op de plaats van bestemming aan te komen. Om de reis veilig te laten verlopen, is het belangrijk om uw auto te laten checken of deze wintersport-proof is.

20 februari, 2020

Prinsjesdag-2020

Uitvoering van de compensatieregeling transitievergoeding wijzigt

Als werkgever moet u loon doorbetalen aan uw zieke werknemers. Wanneer een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kunt u als werkgever ontslag aanvragen bij het UWV.

20 februari, 2020

Stormschade (1)

Wat u moet weten over stormschade

U heeft deze namen vast recent in het nieuws gehoord, want voor het eerst kregen de stormen een eigen naam in Nederland.

20 februari, 2020

Verplicht-vastgesteld-pensioenfonds (1)

Behoort uw onderneming tot een…

Deelname aan een specifieke pensioenregeling kan wettelijk verplicht zijn. De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) biedt de mogelijkheid om voor een bepaalde bedrijfstak (of beroepsgroep) de deelname aan een pensioenfonds verplicht te stellen.

20 februari, 2020

Overlijdensrisicoverzekering (2)

Overlijdensrisicoverzekering? Verlaag nu uw premie!

Inmiddels hebben wij afscheid genomen van 2019 en is 2020 met een frisse start aangevangen. De jaarwisseling is het moment dat men terugkijkt op het oude jaar en dat men goede voornemens maakt voor het nieuwe jaar.

23 januari, 2020

Oproepkracht-WAB (1)

Oproepkracht een vast urencontract aanbieden

Nu de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 in werking is getreden, brengt dit gelijk vanaf dag 1 verplichtingen met zich mee.

23 januari, 2020

Jaarsalarissen-2020 (1)

Jaarsalarissen 2020 doorgeven

Beheren wij uw inkomens- en/of pensioenregelingen? Zoals elk jaar ontvangen wij graag een overzicht van uw medewerkers met de jaarsalarissen voor 2020, zodat wij deze gegevens ook dit jaar weer netjes kunnen verwerken in Felixx.® online.

23 januari, 2020

Koningsland-samenwerking-1080x625-1

Samenwerking met Koningsland & Partners

Met trots kunnen wij mededelen dat wij vanaf 1 januari 2020 een samenwerkingsverband zijn aangegaan met het Amsterdams verzekeringskantoor Koningsland & Partners. Koningsland & Partners richt zich net als Elswout AssurantieGroep op het zo goed mogelijk en persoonlijk adviseren op het gebied van verzekeringen.

17 januari, 2020

Wijzigingen-dienstverlening (1)

Wijzigingen dienstverlening

Per 1 januari 2020 zullen wij voor alle eindgebruikers van Felixx.® loon een extra beveiliging, een tweefactor-authenticatie, instellen.

19 december, 2019

Whk-premie (1)

Whk-premie afdragen… Voorkom dat u teveel betaalt

Voor het einde van het jaar verstuurt de Belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas (Whk) aan alle middelgrote en grote organisaties.

19 december, 2019

Lagere-WW-premie (1)

Lagere WW-premie? U heeft drie maanden langer de tijd!

Vanaf 1 januari 2020 betaalt een werkgever niet meer de WW-premie op basis van de sector waar de werkgever in actief is, maar wordt er gekeken naar de aard van het contract.

19 december, 2019

Kerncijfers_2018-1080x554-1

Kerncijfers pensioen 2020

Aan het begin van het jaar dienen in de salarisadministraties alle nieuwe salarissen, kerncijfers en kernpercentages voor 2020 ingevoerd te worden.

17 december, 2019

Samenwerking-SV-Consultancy-1080x625-1

Samenwerking met S&V Consultancy

Met trots kunnen wij u mededelen dat wij per 1 januari 2020 een samenwerkingsverband aangaan met S&V Consultancy – regisseur voor pensioen- en inkomensvraagstukken.

10 december, 2019

AOW-leeftijd (1)

AOW-leeftijd in 2025 op 67 jaar

Na de uitwerking van het pensioenakkoord zal de AOW-leeftijd in 2025 op 67 jaar blijven. Dit werd onlangs bekend in een brief van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, waarvan u de inhoud hieronder kunt lezen.

21 november, 2019

Preventief-Medisch-Onderzoek-PMO (1)

Geen Preventief Medisch Onderzoek aangeboden?

Wist u dat het volgens de Arbowet verplicht is om een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan uw medewerkers aan te bieden?

21 november, 2019

Oproepkracht-Pensioenregeling (1)

Oproepkracht in de pensioenregeling?

Al met al hebben veel werkgevers hebben een oproepkracht in dienst die werken op basis van een oproepcontract. Voor de pensioenregeling zijn oproepkrachten ‘gewoon’ werknemer en horen zij bovendien deel te nemen aan de pensioenregeling.

21 november, 2019

Schade-voorkomen (1)

Schade voorkomen in en rond uw huis

Schade kan u duur komen te staan, hoe goed u ook verzekerd bent. Dat komt omdat schade die u zelf kunt voorkomen meestal niet meeverzekerd is.

21 november, 2019

Arbeidsmarkt (1)

Balanceren op de arbeidsmarkt

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bestaat uit verschillende maatregelen waarmee de verschillen tussen vast werk en flexwerk worden verkleind.

24 oktober, 2019

Nieuwe-sectorindeling (1)

Nieuwe sectorindeling voor detacherings- en uitzendbedrijven

Bedrijven die detacheren/uitzenden en die nu nog ingedeeld zijn in een vaksector ontvangen deze maand (oktober 2019) een nieuwe beschikking sectorindeling van de Belastingdienst die geldt vanaf 1 januari 2020.

24 oktober, 2019

Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen in 2020…

Zoals elk jaar maakt de regering in september haar plannen voor het volgende jaar bekend. In dit artikel willen wij graag de wijzigingen omtrent de zorgverzekeringen in Nederland toelichten.

24 oktober, 2019

Werknemersbijdrage-in-salarisadministratie-1080x626-1080x626-1 (1)

Lagere WW-premie? U kunt het zelf regelen!

Met de komst van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) gaat u, ten opzichte van de werknemers met een contract voor bepaalde tijd, vanaf 1 januari 2020 een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

23 oktober, 2019

Pensioen-in-eigen-beheer-1080x624-1

Pensioen in eigen beheer uitfaseren

Bent u een DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) en heeft u pensioen in eigen beheer? Dan heeft u nog één kwartaal de tijd om te bepalen wat u met het pensioen gaat doen.

18 september, 2019

Risico-beperkend-advies-1080x624-1

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Regelmatig verschijnen er berichten in het nieuws en op sociale media dat u moet denken aan Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

18 september, 2019

Autoschade-1080x623-1

Autoschade voorkomen met deze praktische tips

Om met een motorrijtuig aan het verkeer deel te mogen nemen, dient u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten.

18 september, 2019

c

Algemene Nabestaandenwet: Krijgt u waar u recht op heeft?

Een pensioenuitvoerder heeft recent de uitkering via de Algemene Nabestaandenwet (ANW-hiaat uitkering) van een deelnemer stopgezet. Echter, de deelnemer had op dat moment nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

16 september, 2019

WGA-verzekering-1080x624-1

Eigenrisicodrager worden voor de WGA

In veel gevallen is het voordeliger eigenrisicodrager te worden voor de WGA en deze onder te brengen bij een private verzekeraar.

5 september, 2019

Ketenregeling-1080x624-1

Ketenregeling wijzigt per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 vinden er wijzigingen plaats in het arbeidsrecht. Eén van deze wijzigingen heeft te maken met de ketenregeling. Hiervoor geldt namelijk geen overgangsrecht.

4 september, 2019

Maatwerk-in-pensioen (1)

Online maatwerk in pensioencommunicatie bewijst zich in de praktijk

November 2018 introduceerden wij een nieuwe dienstverlening: ‘Maatwerk in pensioencommunicatie’.

22 augustus, 2019

Arbeidsconflicten-980x527-1

Arbeidsconflicten vermijden kan veel kosten (en ergernis) besparen

Voorkomen is beter dan genezen, ook als het om arbeidsconflicten gaat. In dit bericht zetten we de meest voorkomende arbeidsconflicten uiteen en geven we tips hoe u de onderliggende bronnen uit de weg kunt gaan.

20 augustus, 2019

Gezondheidsgegevens-1080x581-1

Gezondheidsgegevens van uw personeel

Welke gezondheidsgegevens mag u als werkgever verwerken over zieke werknemers? Mag een arbodienst bepaalde gezondheidsinformatie delen met de werkgever?

19 augustus, 2019

Compensatie-transitievergoeding (1)

Transitievergoeding nieuwe wet (WAB) werpt zijn schaduw vooruit

In juni heeft de Eerste Kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Deze wet gaat in op 1 januari 2020, maar kan nu al een rol spelen bij het verlengen van een arbeidscontract.

19 augustus, 2019

Aansprakelijkheid sport- en spelsituaties stelt hogere eisen dan daarbuiten

Sporten kan zowel goed als slecht zijn voor uw gezondheid, mede afhankelijk van het soort sport dat wordt beoefend. Ervan uitgaande dat u met regelmaat traint, knapt uw lichamelijke conditie op van sport, maar er speelt ook een verhoogd risico op het krijgen van blessures tijdens de wedstrijden.

19 augustus, 2019

Participatiewet (1)

Pensioenopbouw bij werken in het kader van de participatiewet?

Al sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Regelmatig krijgen wij nog de vraag wat het pensioengevend inkomen moet zijn wanneer iemand aangenomen wordt die valt onder deze wet.

26 juni, 2019

Verplichtgesteld-pensioenfonds (1)

Verplichtgesteld pensioenfonds, bent u al aangeschreven?

Pensioenfondsen zijn momenteel zeer actief aan het zoeken naar ondernemingen die buiten hun gezichtsveld zijn gebleven.

26 juni, 2019

Arbeidscontract (1)

Is uw arbeidscontract nog wel van deze tijd?

Eens even kijken… Werken vanuit één locatie, met pensioen zodra je 65 jaar wordt, werktijden die zijn vastgeklikt tussen half 9 en 5 en een concurrentiebeding zodat uw werknemers niet bij de buren aan de slag gaan.

19 juni, 2019

Concurrentiebeding (1)

Concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd

Werkgevers kunnen niet meer zomaar een concurrentiebeding opnemen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Het concurrentiebeding moet zodanig schriftelijk zijn gemotiveerd, dat hieruit moet blijken dat het beding noodzakelijk is in verband met zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

19 juni, 2019

Veel-gestelde-vragen-bij-re-integratie (1)

Veel gestelde vragen bij re-integratie zieke werknemers

Wij staan dagelijks in contact met werkgevers die te maken hebben met ziekteverzuim en re-integratie. Hieronder een bloemlezing van veel gestelde vragen van de afgelopen periode.

22 mei, 2019

Compensatie-transitievergoeding (2)

Compensatie transitievergoeding

Het is sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht gemeengoed geworden dat werkgevers een arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet beëindigen.

22 mei, 2019

Tegemoetkoming-voor-werkgevers (1)

Tegemoetkomingen voor werkgevers (3): No-riskpolis & Jobcoach

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een grotere kans te bieden op het krijgen of behouden van een baan.

20 mei, 2019

Aansprakelijkheidsverzekering (1)

Aansprakelijkheidsverzekering: Schade maken met geleende spullen?

U vraagt iemand om u bij een verbouwing te helpen met iets dat de persoon al langere tijd van een derde persoon te leen heeft.

20 mei, 2019

Mijnpensioenoverzicht (1)

Mijnpensioenoverzicht.nl duidelijk?

U weet ongetwijfeld dat u via mijnpensioenoverzicht.nl kan inzien hoeveel AOW en pensioen u heeft opgebouwd. Mijnpensioenoverzicht.nl wordt gevuld met de informatie die de Sociale Verzekeringsbank (AOW) levert en is verder afhankelijk van wat pensioenuitvoerders aan informatie aanleveren.

16 april, 2019

Wanneer mag ik stoppen met werken?

Veel mensen hebben meerdere pensioenen opgebouwd die uitkeren op verschillende leeftijden. De AOW-leeftijd, vaak hierbij een ankerpunt, is daarbij zelf ook nog aan het schuiven.

16 april, 2019

Werknemer-ziek (1)

Werknemer ziek kort voor einde dienstverband?

Helaas worden medewerkers weleens ziek, ook tijdens een dienstverband van bepaalde tijd. Wordt uw werknemer kort voor het einde ziek of is de medewerker nog ziek aan het einde van het contract dan heeft dit behoorlijke gevolgen voor u als werkgever.

16 april, 2019

Uw-uitvaart-wie-gaat-dat-betalen

Uw uitvaart, wie gaat dat betalen?

We weten allemaal dat het afscheid van dit leven onvermijdelijk is. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de Nederlanders een afscheid wenst dat past bij wie ze waren.

15 april, 2019

Zorgeloos-op-vakantie (1)

Ontspannen vakantie met passende reisverzekering

Nu de winter achter ons ligt is het weer tijd om aan de vakantie te denken. Zorgeloos op vakantie in Spanje, avontuur op een verre reis of op de camping in Duitsland.

15 april, 2019

Medezeggenschapsrecht (1)

Medezeggenschapsrecht voor ‘kleine’ werkgevers

Spreekt u met uw medewerkers weleens over pensioen? Weten uw medewerkers hoeveel geld zij later krijgen en wat er is geregeld bij overlijden?

19 maart, 2019

Uw-uitvaart-wie-gaat-dat-betalen

Tegemoetkomingen (2): Lage-inkomensvoordeel (LIV)

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een grotere kans te bieden op het krijgen of houden van een baan.

18 maart, 2019

Dorien_van_Leeuwen (1)

Op bezoek bij KplusV organisatieadvies BV

KplusV is een organisatieadviesbureau dat samen met klanten (overheid en private klanten) innovatieve oplossingen creëert voor vraagstukken die er maatschappelijk toe doen.

11 maart, 2019

https://felixxwerkt.nl/nieuws/oproepkrachten/

Oproepkrachten ook aanmelden bij de arbodienst?

Sommige oproepkrachten werken wekelijks voor hun opdrachtgever, maar er zijn ook oproepkrachten die bijvoorbeeld zes weken achter elkaar werken en dan drie maanden niet.

11 maart, 2019

Flextronics-1080x622-1

Op bezoek bij Flextronics Logistics BV

Eind 2017 heeft Felixx.® Flex geadviseerd rondom het vraagstuk van het verschuiven van de pensioenleeftijd naar 68 jaar.

11 maart, 2019

Wet-massaschade-1080x628-1

Wet massaschade aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet afwikkeling massaschade. Collectieve claimzaken worden hierdoor overzichtelijker en kunnen sneller worden doorgevoerd

19 februari, 2019

Zorgeloos-op-wintersport-1080x628-1

Zorgeloos op wintersport!

Gaat u nog op wintersport? Check dan goed uw verzekeringen. De skipassen, uw verblijf en het huren van de juiste spullen is al duur genoeg.

19 februari, 2019

Re-integratie-1080x627-1

Re-integratie bij psychisch verzuim

Heeft u als werkgever het vermoeden dat er sprake is van psychisch verzuim? Zet de bedrijfsarts dan snel in, zodat deze een gericht advies kan geven over de re-integratie, aan zowel u als werkgever als aan de werknemer.

18 februari, 2019

Bonusregeling-1080x628-1

Bonusregeling: Moet een werknemer in dienst zijn?

De kans dat uw organisatie een bonusregeling heeft is groot. Bonussen worden vaak bepaald aan de hand van het bedrijfsresultaat aan het eind van het jaar.

18 februari, 2019

Vitaal-pensioen-verzilveren-1080x628-1

Vitaal pensioen verzilveren met de Generatieregeling

De laatste weken is er weer veel aandacht in de media. Medewerkers in zware lichamelijke beroepen halen nauwelijks gezond hun pensioen en zien hun AOW-leeftijd steeds verder stijgen.

13 februari, 2019

Maak-een-pensioenplan-bij-scheiden-1080x635-1

Maak een pensioenplan bij scheiden

Bij een echtscheiding is pensioen vaak een onderbelicht vraagstuk. De verdeling is bij de wet geregeld waardoor de indruk ontstaat dat de scheidende partners daar niet over hoeven na te denken.

13 februari, 2019

Online-applicaties-1080x575-1

Online applicaties nu makkelijker toegankelijk

Op onze website is het tegenwoordig mogelijk om in te loggen onze drie online applicaties. Hieronder kunt u vinden wat de drie platformen voor u kunnen betekenen.

13 februari, 2019

Loonkostenvoordelen-1080x646-1

Tegemoetkoming voor werkgevers (1): Loonkostenvoordeel

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een grotere kans te bieden op het krijgen of behouden van een baan.

12 februari, 2019

Wilma-Hartog-1080x658-1

Op bezoek bij WH Assurantiën te Amstelveen

Wilma is ruim twaalf jaar geleden gestart als zelfstandige met een groep relaties die zij heeft meegenomen van haar voormalige werkgever.

5 februari, 2019

Collectieve-Arbeidsongeschiktheid (1)

Collectieve Arbeidsongeschiktheid voorziening

Gezondheid is erg belangrijk, en als werkgever wenst u dit natuurlijk al uw werknemers toe. Ook zal uw bedrijf aandacht besteden aan gezond en veilig werken.

28 januari, 2019

Regeling-vervroegd-uittreden (1)

Regeling vervroegd uittreden, belastingdienst past beleid aan

Voor het vaststellen of er sprake is van een Regeling vervroegd uittreden (RVU) dient de Belastingdienst voortaan te kijken naar de objectieve voorwaarden van de vertrekregeling.

27 januari, 2019

Werknemersbijdrage-in-salarisadministratie-1080x626-1

Werknemersbijdrage in salarisadministratie

In Nederland is het gebruikelijk dat werknemers een deel van hun pensioenpremie zelf betalen. U betaalt de volledige premie aan uw pensioenuitvoerder en houdt vervolgens de werknemersbijdrage in op het loon van uw medewerkers.

16 januari, 2019

Huis-verhuren-check-je-verzekeringen-1080x626-1

Huis verhuren? Check uw verzekeringen!

Wilt u graag uw huis verhuren? Denk eraan dat u dit door moet geven aan de verzekeraar. Dit geldt ook wanneer u uw woning tijdelijk verhuurt, bijvoorbeeld als u op vakantie gaat.

16 januari, 2019

Loondoorbetaling (1)

Belangrijke doorbraak doorbetaling loon bij ziekte

In belangrijk nieuws uit Den Haag zit een kerstcadeau voor kleine werkgevers. Minister Koolmees heeft namelijk afspraken gemaakt met werkgevers en verzekeraars en € 450 miljoen vrijgemaakt.

21 december, 2018

DeGeneratieregeling_smal (1)

De Generatieregeling in het gelijk gesteld

De reclame GeneratiePact versus De Generatieregeling, waarin PROambt haar pensioenregeling voor oudere werknemers vergelijkt met de pensioenregeling van Gezond naar Pensioen en Felixx.® pensioen, is een ontoelaatbare vorm van misleidende vergelijkende reclame en daarom onrechtmatig.

20 december, 2018

Kerncijfers_2018-1080x554-1

Kerncijfers pensioen 2019

Aan het begin van het jaar dienen in de salarisadministraties alle nieuwe salarissen, kerncijfers en kernpercentages voor 2019 ingevoerd te worden.

18 december, 2018

Zorgcollectiviteitsoplossing-Elswout (2)

Zorgverzekering 2019: premies zijn bekend

De verwachte gemiddelde verhoging van de premies voor zorgverzekeringen in 2019 is te ruim geschat. Door het kabinet werd een verhoging van meer dan € 10,- per maand verwacht.

30 november, 2018

Win-win-voor-werkgever (1)

Win-win voor werkgever en werknemer generatieregeling

Stel, je bent 62. Je werkt al vanaf je 15een elke dag merk je dat het werk je minder afgaat. Digitalisering en robotisering zorgen ervoor dat je werk in rap tempo verandert.

18 september, 2018

Felixx.-Biedt-nu-ook-totaaloplossing-1080x675-1

Wij bieden nu een totaaloplossing

Op de foto: Hans Donkervoet van Pensioenbij en Borgert Tegel van de Felixx.® groep bij de ondertekening van de samenwerkingsoverkomst. Hierdoor wordt het mogelijk dat vanaf september de Felixx.® groep haar relaties een totaaloplossing voor maatwerk in pensioencommunicatie gaat aanbieden.

2 augustus, 2018

De-overgangsperiode-voor-nieuwe-Arbowet-is-geëindigd (1)

De overgangsperiode voor de nieuwe Arbowet is verstreken

Het zal u niet ontgaan zijn de afgelopen maanden: op 1 juli is de overgangsperiode geëindigd voor het treffen van maatregelen om te voldoen aan de nieuwe Arbowet.

20 juli, 2018

RIE-Advies (1)

RI&E advies helpt u aan uw verplichtingen te voldoen

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. En het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten loopt inmiddels in de duizenden.

20 juli, 2018

Overlijdensrisicoverzekering-1

Overlijdensrisicoverzekering: de meeste klanten betalen te veel

Wie heeft er niet een overlijdensrisicoverzekering? Vaak is een dergelijke verzekering verplicht bij het afsluiten van een hypotheek of is deze gesloten als een extra inkomensvoorziening voor de nabestaanden.

19 juli, 2018

De-Felixx.Groep-plukt-de-dag-1080x675-1

Felixx.® groep plukt de dag

“Carpe Diem” is het thema van ondernemers Borgert Tegel, Sander Sanders en George Linck. Dit merk je aan alles in gesprek met de drie partners van de Felixx.® groep in Haarlem.

19 juli, 2018

Pensioen-in-eigen-beheer-1080x624-1 (1)

De oplossingen voor de DGA na het tijdperk PEB

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden en vanaf 1 juli 2017 is verdere pensioenopbouw in eigen beheer niet meer toegestaan.

12 juli, 2018

Behoud-van-personeel (1)

Behoud van personeel door een goede arbeidsovereenkomst

De vele werkgevers die wij spreken hebben nagenoeg allemaal één ding gemeen: het vinden van goed personeel en vooral hen voor de organisatie weten te behouden wordt in deze tijd steeds lastiger.

22 juni, 2018

Samenwerking_De_Vos (1)

De Vos Verzuimbeheer en Felixx.® intensiveren de samenwerking

Felixx.® groep is op 1 januari van dit jaar gestart met Arbo dienstverlening onder het label Felixx.® arbo.

19 juni, 2018

Waarin-zit-het-risico (1)

Waarin zit het risico bij partnerpensioen?

Het partnerpensioen dat een werkgever toezegt aan haar medewerkers is meestal ondergebracht in de collectieve pensioenregeling. Als werkgever moet je er maar van uitgaan dat een en ander probleemloos geregeld is.

6 juni, 2018

ORHR-Training_Website (1)

OR/HR Training: Actueel inzicht in de pensioenregeling

Pensioen is voor de meeste medewerkers de belangrijkste arbeidsvoorwaarde en het is daarom van essentieel belang om als OR of HR afdeling goed te communiceren over pensioen en inzichtelijk te maken wat het pensioen precies inhoudt.

6 juni, 2018

Personeelsreglement-1080x542-1

Heeft mijn bedrijf een personeelsreglement nodig?

Ja, want om duidelijkheid en gelijkheid te creëren voor iedereen binnen uw organisatie, is een personeelsreglement een essentiële aanvulling op het arbeidscontract van uw medewerkers.

30 mei, 2018

Integrale_HR_aanpak-1080x500-1

Integrale aanpak

Uit recent onderzoek uitgevoerd door Conclusr blijkt dat 21.000 bedrijven hun arbozaken niet goed op orde hebben. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat 23.000 bedrijven niet tevreden zijn met hun huidige arbodienst.

28 mei, 2018

Levensloopregeling-omzetten-naar-pensioenregeling (1)

Levensloopregeling omzetten in pensioenregeling

De vraag of het mogelijk is om een (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling werd recent gesteld op de pensioenwebsite van de belastingdienst (Centraal Aanspreekpunt Pensioen).

4 mei, 2018

Pensioenregeling_aangepast (1)

Is uw pensioenregeling aangepast per 1 januari 2018?

Per 1 januari 2018 is de fiscale wetgeving gewijzigd vanwege de verschuiving van de pensioendatum van 67 naar 68 jaar. Door deze wetswijziging zijn nagenoeg alle pensioenregelingen aangepast.

26 april, 2018

Vrijwillige_verzekeringen

Vrijwillige verzekeringen: hoe gaat u er mee om?

Soms wilt u uw medewerkers geen verplichtingen opleggen of is het beschikbare budget al volledig aangewend. In dat geval kan het zijn dat u uw medewerkers de keuze geeft om wel of niet deel te nemen aan bijvoorbeeld een aanvullende overlijdensrisicoverzekering.

25 april, 2018

AVG-1080x613-1

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) van kracht. Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

28 maart, 2018

Doorgeven-salariswijzigingen-1080x580-1

Doorgeven salariswijzigingen? Doe het op tijd!

Een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2018:647) op 14 februari 2018 maakt duidelijk hoe groot de consequenties kunnen zijn wanneer een salariswijziging niet wordt doorgegeven aan de pensioenverzekeraar.

28 maart, 2018

Pensioen-in-eigen-beheer-1080x624-1 (1)

Pensioen eigen beheer 2018: wat zijn nog de keuzes?

Welke oplossing kiest u in 2018 met betrekking tot het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer? Afkopen met korting, omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) of de pensioenaanspraken premievrij laten staan?

21 maart, 2018

Nieuwe-arbowet-1080x6

Ontslaan wordt nog makkelijker volgens Rutte III

De huidige regering wil het werkgevers ‘makkelijker’ maken om werknemers te ontslaan. Dit wil zij onder meer voor elkaar krijgen door het ontslagrecht te versoepelen.

21 maart, 2018

Financiele-consequenties-pensioen-1

Reorganisatie en pensioen

Eind 2017 kwam er een rechterlijke uitspraak met betrekking tot reorganisatie en pensioen voorbij die iedereen weer even wakker schudde. De Rechtbank Noord-Nederland stelde een advocaat (!) van een ex-werknemer aansprakelijk.

21 februari, 2018

Versoepeling-ketenbepaling (1)

Versoepeling ketenbepaling

Dat kan als het kabinet uitvoering geeft aan de gemaakte afspraken voor de versoepeling van de ketenbepaling in het regeerakkoord van het afgelopen najaar.

21 februari, 2018

ISP-BV-1080x627-1

Risicomanagement is onze core-business

De ABN, de Rabobank en zelfs de belastingdienst waren recentelijk het slachtoffer van een DDoS aanval en werden behoorlijk op de proef gesteld hoe goed zijn hun cyberrisico’s hadden afgedekt. Aangezien onze dienstverlening zich voor het grootste gedeelte online afspeelt is dit een onderwerp wat meer dan onze aandacht heeft.

5 februari, 2018

Klein-pensioen (1)

Actualiteiten waardeoverdracht en afkoop klein pensioen

Op 12 december 2017 heeft de Eerste Kamer de ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ aangenomen. Kleine pensioenen zijn (ouderdoms)pensioenen met een uitkering die lager is dan € 474,11 per jaar (2018). In Nederland zijn er hiervan zo’n 4,5 miljoen.

24 januari, 2018

Lastig-te-administreren (1)

Heeft u oproepkrachten in dienst?

Veel organisaties maken gebruik van flexibele arbeidskrachten voor oproepkrachten met een verschillend parttimepercentage. Dit kan onder meer door gebruik te maken van oproepkrachten of het aangaan van min-max contracten.

19 januari, 2018

Financiele-consequenties-pensioen-1

Financiële consequenties voor het pensioen

Dat de consequenties bij ontslag voor het pensioen ver kunnen gaan blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland. In deze zaak wordt een advocaat aansprakelijk gesteld door de partner van een (inmiddels overleden) ex-werknemer vanwege een forse verlaging van het partnerpensioen.

19 januari, 2018

Verwachte-levertijden (1)

Verwachte levertijden nieuwe juridische documenten

De afgelopen periode hebben wij veel adviezen uitgebracht inzake wijzigingen in het pensioenreglement of de uitvoeringsovereenkomst in verband met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar.

19 januari, 2018

Pensioen-naar-68-jaar (2)

Wanneer gaat de pensioenrichtleeftijd naar 69 jaar?

Vorig jaar rond deze tijd hebben wij u bericht over de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar. Dit is inmiddels per 1 januari jl. een feit. Het afgelopen jaar hebben wij veel relaties geholpen met het aanpassen van hun pensioenregelingen.

17 januari, 2018

Loonkostenvoordelen (1)

Bent u al bekend met de loonkostenvoordelen per 1-1-2018?

In de afgelopen jaren is gebleken dat veel bedrijven nog geen of niet volledig gebruik maken van de subsidiemogelijkheden door de overheid. Vanaf 1 januari 2018 maakt het systeem van premiekortingen plaats voor de loonkostenvoordelen (LKV).

10 januari, 2018

WHK2014 (1)

Laat uw werkhervattingskas brief van 2014 controleren!

Begin november heeft het Gerechtshof Amsterdam een opzienbarende uitspraak gedaan over een toegerekende Ziektewet uitkering aan een (middel) grote werkgever. In het kort komt het op het volgende neer:

20 december, 2017

Kerncijfers_2018-1080x554-1

Kerncijfers pensioen 2018

Aan het begin van het jaar dienen in de salarisadministraties alle nieuwe salarissen, kerncijfers en kernpercentages voor 2018 ingevoerd te worden. Graag informeren wij u hierover en brengen u graag direct op de hoogte van de belangrijkste aanpassingen met betrekking tot uw pensioenregeling.

20 december, 2017

Overbruggingspensioen

Overbruggingspensioen tot AOW datum

Vanaf 1 januari 2013 is de AOW gerechtigde leeftijd jaarlijks met één of meerdere maanden verhoogd. In 2018 bedraagt de AOW leeftijd 66 jaar, in 2021 wordt deze 67 jaar en voor 2022 en 2023 is deze inmiddels vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Lees meer informatie over de overbruggingspensioen.

29 november, 2017

Maurits_de_Ruiter-1080x675-1

Ondernemingsraad, advies op maat

Felixx.® groep werkt graag samen met specialisten op vakgebieden die in het verlengde liggen van de eigen dienstverlening. In de afgelopen jaren heeft de Felixx.® groep, voor meerdere relaties, prettig samengewerkt met Maurits de Ruiter van Eques Consult. Reden genoeg om hem een keer aan het woord te laten over het raakvlak met onze dienstverlening: ondernemingsraadsadvies.

29 november, 2017

Kerncijfers_2018-1080x554-1

Uw loonadministratie als voorportaal

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze relaties direct de vruchten plukken van de voordelen van Felixx.® online zonder dat ze zelf iets hoeven doen?

28 november, 2017

aansprakelijkheidsverzekering (1)

Aansprakelijkheidsverzekering: Niet verplicht, maar wel heel verstandig

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren wordt nog weleens verward met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor voertuigen. U bent wettelijk verplicht een voertuig te verzekeren, maar voor een particulier geldt die verplichting niet.

13 september, 2017

WHK-2014 (1)

Benut u optimaal de subsidies en kortingen?

Jaarlijks verstrekt de overheid specifieke korting en subsidieregelingen die werkgevers stimuleren om bepaalde categorieën werknemers aan te nemen. We hebben het dan over:

6 september, 2017

Nieuwe-arbowet-1080x6

Nieuwe arbowet

Op 1 juli 2017 is er een nieuwe Arbowet van kracht geworden. Het doel van de nieuwe wet is om werkgevers en werknemers bewuster te maken en meer te betrekken bij het arbobeleid. De vernieuwde wet heeft gevolgen voor onder andere de werkgever en de werknemer.

6 september, 2017

Pensioenoplossing_bij_verhoging_AOW-leeftijd-1080x675-1

Vraagstuk AOW-leeftijd vraagt om genuanceerde oplossingen

Het wordt steeds duidelijker welke consequenties de verhoging van de AOW-leeftijd met zich meebrengt. De hoogte van de AOW is in principe voor iedereen gelijk. Er wordt dan ook vooral gedacht in collectieve oplossingen voor branches of beroepsgroepen. Maar is dit wel zo reëel?

9 augustus, 2017

Trouwen-in-beperkte-gemeenschap-van-goederen (1)

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen

In het voorjaar is het initiatiefvoorstel ‘‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen” door de Eerste Kamer aangenomen. Het idee achter dit voorstel is modernisering: tegenwoordig wonen stellen vaak al langer samen voordat ze gaan trouwen en mensen trouwen vaker dan één keer.

12 juli, 2017

Doorwerken_na_AOW-datum (1)

Doorwerken na AOW-datum komt steeds vaker voor

Eerder dit jaar berichtten wij al over de veranderingen naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid uit 2015. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen na het bereiken van de AOW-datum doorwerken als zelfstandige of werknemer.

12 juli, 2017

Voorjaarsstormen (1)

Voorjaarsstormen zijn er ieder jaar

Voorjaarsstormen hebben alles te maken met de straalstroom. ‘s Winters bevindt de straalstroom zich meestal boven het zuiden van Europa. Wanneer het lente wordt, verplaatst de straalstroom zich naar het noorden. Als de straalstroom over Nederland komt dan zorgt dat voor veel regen en wind en soms ontstaan er stormen.

15 juni, 2017

Arbeidsongeschiktheidsverzekering-betaalbaar (1)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalbaar houden kan!

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalbaar houden kan. Veel zelfstandige ondernemers laten het echter na om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten omdat ze opzien tegen de kosten.

14 juni, 2017

quotumregeling_banenmarkt (1)

Quotumregeling Wet Banenmarkt

Op 1 juli 2017 wordt er een aanpassing van de Quotumregeling Wet Banenmarkt van kracht. Deze komt voort uit het besluit tot wijziging van de berekeningswijze van het quotumtekort en –heffing (Wet Banenmarkt) van 28 maart 2017.

31 mei, 2017

WW_terug_naar_3-jaar (1)

Maximale uitkeringsduur WW weer terug naar drie jaar

De komende weken wordt duidelijk of de sociale partners uitvoering kunnen gaan geven aan het terugdraaien van de WW-versobering uit 2016. Na de verplichte advisering door de Raad van State dient het demissionaire kabinet hiermee in te stemmen maar de verwachting is dat dit zal gebeuren.

31 mei, 2017

Geheimhoudingsbeding

Geheimhoudingsbeding

Het Gerechtshof van Den Haag oordeelde laatst van wel. Ondanks het feit dat in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsbeding was opgenomen. Geen enkele werkgever wil dat bepaalde informatie over het bedrijf op straat komt te liggen en dat de concurrentie deze informatie voor het grijpen heeft.

10 mei, 2017

Parkeerschade (1)

Parkeerschade: niet piepen als de kosten tegenvallen

Een Duits onderzoek wijst het uit: parkeersensoren met geluidssignalen bezorgen verzekeraars meer in plaats van minder parkeerschade kosten. Automobilisten zetten namelijk vaak die ‘irritante piepjes’ uit.

10 mei, 2017

check_uw_ongevallenverzekering (1)

Risico beperkend advies: check uw ongevallenverzekering!

Uit de rechtspraak van de afgelopen jaren blijkt dat er nog teveel werkgevers niet goed verzekerd zijn.  Derhalve moeten zij zelf opdraaien voor de schade als gevolg van ongevallen die in verband staan met het werk, een zakenreis of een personeelsactiviteit.

3 mei, 2017

Hoe_werkt_Felixxonline (1)

Loket.nl koppeling toegevoegd

Ook de gebruikers van het salarisadministratiesysteem Loket.nl kunnen voortaan ook makkelijk met Felixx.® online aan de slag. De technische koppeling is namelijk vanaf deze maand een feit en beide databases lopen nu synchroon.

3 mei, 2017

De_Generatieregeling (1)

De Generatieregeling is vernieuwd!

De Generatieregeling is vernieuwd. Onder de vlag van Start People (USG) zijn we als eerste in Nederland begonnen met een concreet en nieuw instrument voor duurzame inzetbaarheid maar nu gaan we zelfstandig verder onder de naam Gezond naar Pensioen BV.

19 april, 2017

Pensioen-naar-68-jaar-1

Gewijzigde pensioenrichtleeftijd

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2022 verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden. Hierdoor ontstaat er weer een verschil tussen de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar en de AOW-leeftijd. Met ingang van 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar.

5 april, 2017

Hoe_werkt_Felixxonline (1)

Risico beperkend advies: dwing herkeuring af bij het UWV!

De achterstand op het gebied van herkeuring bij uitkeringsinstantie UWV kost werkgevers honderden miljoenen per jaar. Volgens het onderzoeks- en adviesbureau Aon Hewitt’ zouden de kosten voor werkgevers circa 870 miljoen lager kunnen zijn wanneer de UWV de capaciteit wel op orde heeft.

31 maart, 2017

Pensioen_evaluatiegesprek (1)

Neem pensioen mee in het evaluatiegesprek!

Pensioen is niet meer en minder dan uitgesteld loon. Oftewel salaris dat een werknemer niet nu krijgt, maar pas op een later moment. Toch blijkt in de praktijk dat een wijziging van de pensioenregeling een stuk minder aandacht krijgt tijdens het evaluatiegesprek dan een aanpassing van het nettosalaris.

8 maart, 2017

UBO_Verklaring (1)

UBO-verklaring en register

Als tussenpersoon van verzekeraars hebben wij een ondersteunende rol in het achterhalen welke natuurlijke personen de uiteindelijke belanghebbenden van een verzekering zijn. Voor de verzekeraars is dit een verplichting. Vanaf juni zal de manier van werken echter licht gaan veranderen.

8 maart, 2017

Wetsvoorstel uitfaseren PEB door de Eerste kamer!

Dinsdag 7 maart heeft ook de Eerste Kamer de Wet uitfasering PEB (pensioen in eigen beheer) en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen. Ook de aanvullende novelle “pensioen in eigen beheer” is aangenomen.

8 maart, 2017

Pensioenfonds-GIL (1)

Pensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen

Het pensioenfonds voor de groothandel in levensmiddelen heeft besloten haar verplichtstelling te wijzigen. De wijziging verplichtstelling Bpf Foodservice (voorheen Bpf GIL) betreft een gedeeltelijk intrekking waardoor naar verwachting de verplichtstelling voor 114 ondernemingen komt te vervallen.

8 februari, 2017

19 (1)

Regelingen sociale verzekeringen onvoldoende bekend

Onderzoek van het consultancybureau Willis Tower Watson leverde verrassende cijfers. Ruim 36 % van de Nederlandse werkgevers weet niet voor welke regelingen van sociale verzekeringen hun personeel in aanmerking komt. Bovendien ontdekt 46 % van de bedrijven pas achteraf dat ze bepaalde regelingen heeft gemist.

7 februari, 2017

wiebes (2)

Uitfaseren pensioen in eigen beheer

Inmiddels heeft staatssecretaris Wiebes zijn huiswerk gedaan; de mogelijkheid voor alle dga’s om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen bestaat niet!

7 februari, 2017

IMG_9257-e1486468361748 (1)

Overname IPA bedrijfspensioenen

Donderdag 2 februari 2016 is met trots de handtekening gezet onder het contract waarmee de overname van IPA bedrijfspensioenen BV een feit is geworden. Het bedrijf dat jaren lang werd geleid door Arthur Borghoff was toe aan een opvolger om de continuïteit over een langere periode te waarborgen.

7 februari, 2017

Doorwerken_na_AOW-leeftijd (1)

Doorwerken na AOW-datum, wat verandert er dan?

Tot enkele jaren terug was de AOW-leeftijd gekoppeld aan de pensioendatum. Dit betekende dat de AOW- en pensioenuitkering in dezelfde maand ingingen. Tegenwoordig gaat de AOW-leeftijd per drie maanden omhoog en de pensioenleeftijd in hele jaren.

7 februari, 2017

Kerncijfers_pensioen_2017 (1)

Kerncijfers pensioen 2017

Het jaar is inmiddels in volle gang en de salarisadministraties zijn druk bezig om alle nieuwe salarissen, kerncijfers en kernpercentages voor 2017 in te voeren. Graag informeren wij u hierover en brengen u graag direct op de hoogte van de belangrijkste aanpassingen met betrekking tot uw pensioenregeling.

10 januari, 2017

Staatssecretaris_Wiebes (1)

Wiebes vraagt om uitstel!

Het was al duidelijk dat staatssecretaris Wiebes zijn dossierkennis op het vlak van pensioen in eigen beheer te wensen over liet. In het memorie van antwoord bij het pakket belastingmaatregelen 2017 maakt hij het erg bont.

20 december, 2016

PFA_stopt_wat-nu-1080x533-1

Pensioenfonds voor de Accountancy stopt

Het Pensioenfonds voor de Accountancy (PFA) heeft besloten om per 1 juli 2017 te stoppen. Dit betekent dat er vanaf deze datum geen pensioenopbouw meer plaats vindt. De aangesloten werkgevers worden daarmee ‘gedwongen’ de met hun werknemers overeengekomen pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen.

30 november, 2016

InstemmingOR (1)

Bevoegdheden ondernemingsraad verder uitgebreid

Op 21 juni 2016 heeft de Eerste Kamer een gat in de pensioenwetgeving gedicht. Dit deed zij door in te stemmen met een uitbreiding van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad.

26 oktober, 2016

Cobra_gekoppeld-e1493801711545 (1)

Cobra met salariskoppeling toegevoegd aan Felixx.® online

Ook de gebruikers van het salarisadministratiesysteem Cobra HRM & Salaris staat nu niets meer in de weg om met Felixx.® online aan de slag te gaan. Doordat de technische koppeling vanaf deze maand een feit is lopen beide databases synchroon.

14 september, 2016

Doorbeleggen (1)

Invoering wet Verbeterde premieregeling

De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 juni ingestemd met de wet Verbeterde premieregeling. Deze wet regelt dat deelnemers met een premieovereenkomst in de uitkeringsfase desgewenst kunnen doorbeleggen en voor het expiratiekapitaal een variabele pensioenuitkering kunnen aankopen.

1 september, 2016

Wet_Pensioencommunicatie_duidelijk-2048x1236

De Wet Pensioencommunicatie

De Wet Pensioencommunicatie is nu bijna een jaar van kracht en u zult waarschijnlijk al vanuit verschillende organisaties over dit onderwerp benaderd zijn.

15 juni, 2016

DSC05478-e1457949556586 (1)

De stem van Felixx.® online

De stem die in ons filmpje zo helder de werking en de voordelen van Felixx.® online uitlegt is die van Eva Laurenssen. Klinkt zij bekend?

9 december, 2015

Elswout AssurantieGroep
Zijlweg 314
2015 CP Haarlem
felixx-groep-splashpage-logo-felixx-werkt-elswout-assurantie-groep-recht
Felixx.® werk & inkomen
2e Poellaan 10A
2161 CJ Lisse
felixx-groep-splashpage-logo-felixx-werkt-elswout-assurantie-groep-recht
Elswout AssurantieGroep
info@elswoutgroep.nl
023-751 00 00
www.elswoutgroep.nl

Zijlweg 314
2015 CP Haarlem
Felixx.® werk & inkomen
info@felixxgroep.nl
035-698 27 10
www.felixxwerkt.nl

2e Poellaan 10A
2161 CJ Lisse